Ervaringsverhaal versterk je veerkracht

veerkrachttraining en coaching

Ervaringsverhaal versterk je veerkracht

Ervaringsverhaal Manon

‘Focus op positieve resultaten’

Zo’n zes jaar geleden heb ik een burn-out gehad, waarvan ik gelukkig hersteld ben. Toch loop ik in mijn werk en daarbuiten nog regelmatig tegen dingen op die mij eerder ook in de weg zaten. Om deze reden heb ik samen met Fit voor Talent willen werken aan het vergroten van mijn veerkracht.

We zijn de sessies begonnen met een veerkrachtbarometer, waarin ik mijzelf voornamelijk vijfjes en zesjes gaf op de verschillende vlakken van veerkracht. Zo’n drie maanden later gaf ik een duidelijk hogere score!

Dingen die ik nu anders doe dan voorheen, is echt even stilstaan wanneer het niet zo goed gaat, om verbinding te zoeken en om mij te verplaatsen in andere perspectieven. Daarnaast focus ik me nu vooral op positieve resultaten en oplossingen, in plaats van op alle (on)mogelijkheden.

Fysiek stil staan op de barometer gaf mij inzicht in waar ik mij op dat moment bevond, waar ik vandaan gekomen was en waar ik graag zou willen zijn. Vervolgens werkten we samen aan mijn persoonlijke doelen. Dit traject heeft mij echter verder geholpen. Karin is een erg fijne coach, die goed aanvoelt wat je nodig hebt en waarvan ik handvatten heb gekregen voor de toekomst!