Burn-out begeleiding

Oorzaak van een burn-out

Een burn-out kan ontstaan bij aanhoudende stress. Daarbij is uitval door stress op de werkvloer vaak gerelateerd aan bepaalde selectiecriteria zoals o.a. perfectionisme, enthousiasme en een hoog ambitieniveau. Juist deze krachtige eigenschappen willen we binnen organisaties graag zien. De balans tussen gezonde spanning en ongezonde spanning is een wankel evenwicht.

Onze aanpak bij een burn-out

Bij onze aanpak besteden we dan ook aandacht aan alle aspecten op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Een individu wordt hier altijd bezien binnen de context van de omgeving. Deze aanpak zie je terug in ons motto:

Verbind met jezelf – verbind met de ander – begin nu

Kosten van een burn-out

Uitval door burn out veroorzaakt niet alleen menselijk leed maar is ook kostbaar. De kosten van een burn out zijn hoog zowel financieel als door verlies van talent.
Feiten op een rij:

• Een burn out kost de werkgever gemiddeld € 60.000,- Eerder meer dan minder (NRC, Zilveren Kruis)
• Een gemiddelde burn out duurt 242 dagen
• 22% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychische klachten zoals overspannenheid en burn out (TNO)
• Het aantal mensen dat uitvalt met werkgerelateerde psychische klachten blijft stijgen in Nederland (TNO 2019)

Het loont dus om te investeren in preventie én duurzaam herstel.

Herstel en aanpak

1. De eerste stap is herstel.

Een burnout ontstaat en verdwijnt niet zomaar. Blijf hier dan ook niet in je eentje mee rond lopen. Doe op tijd de juiste dingen zodat je op actieve wijze aan je herstel blijft werken. De experts van Fit voor Talent helpen jou hier graag bij.

Door op actieve wijze stil te staan en te bezinnen gaan we op een ontspannen manier over tot actie, groei en ontwikkeling. Ga goed om met je tijd zodat je hier ook echt beter van wordt!

2. De tweede stap is het kijken naar gedragspatronen. 

Een burnout kan ontstaan door aanhoudende stress in werk en/of privé. Maar uiteindelijk bepalen persoonseigenschappen en aangeleerd gedrag hoe je met deze stresssituaties omgaat. Door onze fysieke en ervaringsgerichte aanpak ga je ervaren welke patronen verantwoordelijk zijn voor de verstoring van de balans. Dit stelt je in staat om de voor jou juiste keuzes te durven en kunnen maken.

3. Tot slot maak je de stap van kunnen naar doen. 

Door te oefenen met nieuwe manieren om met stresssituaties om te gaan ga je je dit gedrag steeds meer eigen maken. Uitgangspunt hierbij is dat de eigenschappen die bij hebben gedragen aan het ontstaan van de burnout juist een grote kracht zijn maar dat het de uitdaging is om hierin een andere en nieuwe balans te vinden.

Meer weten over burn-out begeleiding?

Wij hebben speciale trajecten voor werkgevers en werknemers. Wil jij nu meer weten over onze burn-out begeleidingstrajecten en wat wij voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? Wacht niet langer en neem nu vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag met jouw specifieke vraagstukken!

Neem contact op

Tijd om de regie in handen te nemen